Pagpapahalaga sa mga Katangi-tanging Lalawigan sa Kinabibilangang Rehiyon

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 14th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagpapahalaga sa mga katangi-tanging lalawigan sa kinabibilangang Rehiyon.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon
Learners
Nakasusulat ng payak na kwento 12 talata tungkol sa lalawigan sa kinabibilangang rehiyon na naging katangitangi para sa sarili

Copyright Information

Miriam D. Peralta
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

573.18 KB
application/pdf