Pagsasalaysay muli sa Nabasang Teksto sa tulong ng Pamatnubay na Tanong at Balangkas

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 14th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagsasalaysay muli sa nabasang Teksto sa tulong ng pamatnubay na tanong at balangkas
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Learners
Naisasalay say muli ang binasang teksto nang may tamang pagkaka sunod-sunod sa tulong ng balangkas

Copyright Information

EMILY F. FERNANDO
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

904.21 KB
application/pdf