Pagpapahalaga sa Kuwento ng Sariling Pamilya

Modules  |  PDF


Published on 2021 July 4th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Nena O. Basa mula sa Macutay Elementary School, Distrito ng Rizal, Dibisyon ng Kalinga. Ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Nakalaan ito para sa mga mag-aaral ng Unang Baitang at nakapokus sa pagpapahalaga sa kuwento ng sariling pamilya.
Objective
1. Natutukoy ang mga paraan pagpapahalaga ng kuwento ng sariling pamilya
2. Napahahalagahan ang kwento ng sariling pamilya
3. Naipagmamalaki ang kwento ng saring pamilya

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Naipagmamalaki ang kwento ng sariling pamilya

Copyright Information

nena basa (nenabasa) - Anonang Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1,008.11 KB
application/pdf