Pakikipag-ugnayan ng Sariling Pamilya sa Iba Pang Pamilya sa Lipunang Pilipino

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 8th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagbubuo ng konklusyon tungkol sa mabuting pakikipag-ugnayan ng sariling pamilya sa iba pang pamilya sa lipunang Pilipino.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Naihahahambing ang mga pagpapahalaga ng sariling pamilya sa ibang pamilya

Copyright Information

Divina P. Coandres
Yes
DepEd Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.09 MB
application/pdf