Pangiladawan ti Kaadu ti Tao Babaen iti Graph

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Nailalarawan ang dami ng tao sa sariling
komunidad sa pamamagitan ng graph
AP2KNN-IId-6

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Komunidad
Learners
Nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad

Copyright Information

Sanilyn Udaundo (sanilyn.udaundo) - Palungkada ES, Apayao, CAR
Yes
Sanilyn Udaundo
Use, Copy, Print

Technical Information

1.21 MB
application/pdf