FIL 9 Q1M1 - Maikling Kuwento: Tahanan ng Isang Sugarol (Teacher's Copy)

Session Guides/Modules  |  PDF
Description
Filipino 9 (Quarter 1 Module 1) Maikling Kuwento: Tahanan ng Isang Sugarol
Objective
Nabibigyang-kahulugan ang mahirap na salitang ginamit sa akda batay ssa denotatibo o konotatibong kahuluganF9PT-Ia-b-39
Nasusuri ang pangyayari, at ang kaugnayan nito sa kasalukuyang sa lipunang Asyano batay sa napakinggang akda.PN-Ia-b-39)

Curriculum Information

Professional Development
Filipino
Teachers

Copyright Information

Bernabe C. Leran
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

570.68 KB
application/pdf