PRODED Pag-unawa sa Detalye

Teacher's Guide  |  ZIP


Published on 2017 July 7th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in answering WH-questions.
Objective
nasasagot ang mga tanong na sino, ano, saan at bakit

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Educators, Learners
-nagagamit ang
naunang
kaalaman o
karanasan sa
pag-unawa ng
napakinggang
teksto

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

734.83 KB
application/x-zip-compressed
Adobe PDF Reader
44 pages