Salitang Diptonggo

Activity Sheets  |  PDF
Description
Ang manwal na ito ay makatutulong sa guro at mag-aaral upang ang mga salitang may diptonggo.
Objective
Natutukoy ang mga salitang may diptonggo.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mother Tongue
Fluency
Educators, Learners
Read aloud grade level text with an accuracy of 95 - 100%.

Copyright Information

Natalie Bon (Natalie Bon) - Tangos I Elementary School, Navotas, NCR
Yes
Natalie N. Bon
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

248.50 KB
application/pdf