Diptonggo

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2019 December 16th

Description
Lesson Plan in MTB-MLE Lesson: Diptonggo
Objective
1. Nababasa nang may pang-unawa ang mga salitang may diptonggo ( MT2PWR-Ic-d.7.4)
2. Nakabubuo ng mga salitang may diptonggo gamit ang larawan.
3. Nakikilahok sa talakayan sa klase at pangkatang gawain nang buong kahusayan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mother Tongue
Phonics and Word Recognition
Educators
Read with understanding words with consonant blends, clusters and digraphs when applicable

Copyright Information

SHEANA HIPOLITO (Sheana) - Manuel L. Quezon ES, Quezon City, NCR
Yes
Sheana S. Hipolito
Use, Print

Technical Information

211.87 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document