Pagbaybay Nang Wasto Ng Mga Salita

Modules  |  PDF


Published on 2023 March 10th

Description
Ang modyul na ito ay bahagi ng proyekto ng Curriculum Implementation Division-Learning Resource Management Section, Sangay ng mga Paaralan ng Kalinga bilang tugon sa implementasyon ng Kurikulum ng K to 12. Ito ay isinulat ni Gladys P. Aliga mula sa Calaocan Elementary School, Distrito ng Rizal at layuning pagbutihin ang kakayahan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa Baitang 3.
Objective
Nababaybay nang wasto ang mga salitang natutunan sa aralin, salitang di-kilala batay sa bigkas, tatlo o apat na pantig, batayang talasalitaan, mga salitang hiram at salitang dinaglat;
2. Nababasa nang wasto ang mga salitang natutunan sa aralin, salitang di-kilala batay sa bigkas, tatlo o apat na pantig, batayang talasalitaan, mga salitang hiram at salitang dinaglat; at
3. Napahahalagahan ang kaalaman sa wastong pagbabaybay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagbasa (Palabigkasan at Pagkilala sa Salita)
Learners
Nababasa ang mga salitang hiram/natutuhan sa aralin

Copyright Information

Gladys P. Aliga
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

550.88 KB
application/pdf