Contextualized Lesson Exemplar in Araling Panlipunan 5

Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 June 1st

Description
This lesson exemplar is intended for Grade 5 teachers that shows appreciation for the important contribution of Indigenous People and their source of livelihood particularly in Sitio Cabagtasan, Barangay Codcod, San Carlos City, Negros Occidental.
Objective
- Nasusuri ang kabuhayan ng sinaunang Pilipino
- Natatalakay ang kabuhayan sa sinaunang Panahon kaugnay sa kapaligiran, ang mga kagamitan sa iba't-ibang kabuhayan, at mga produktong pangkalakalan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino
Educators
Nasusuri ang kabuhayan ng sinaunang pilipino

Copyright Information

Adonis Rae T. Castro, Maria Janice M. Subaria, Alren C. Gamao, Gloria L. Ibanez, Jan Benhur A. Atilano, Maria Ceciclia B. Saquilabon, Jose Dondon L. Nillama
Yes
DepEd, San Carlos City Division
The material may be modified for the purpose of translation into another language but the original work must be acknowledged., Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

485.14 KB
application/pdf