Contextualized Lesson Exemplar in Araling Panlipunan 4

Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 May 29th

Description
This contextualized lesson exemplar is intended for grade 4 teachers to be used in discussing local heritage places and beautiful spots as part of the cultural identity of San Carlos City.
Objective
a) Natutukoy ang mga pamanang pook at magandang tanawin sa Siyudad ng San Carlos bilang bahagi ng pagkakakilanlang kulturang Pilipino. (AP4LKE-IIe-f-7.3)
b) Nakagagawa ng mungkahi sa pagsusulong at pagpapaunlad ng pamanang pook ng Siyudad ng San Carlos (AP$LKE-IIe-f-7.4)
c) Nakasusulat ng Sanaysay na tumatalakay sa pagpapahalaga at pagmamalaki ng pamanang pook ng Siyudad ng San Carlos (AP4LKE-IIj-12)

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa
Educators
Nakasusulat ng sanaysay na tumatalakay sa pagpapahalaga at pagmamalaki ng kulturang pilipino

Copyright Information

Adonis Rae T. Castro, Maria Janice M. Subaria, Alren C. Gamao, Gloria L. Ibanez, Jan Benhur A. Atilano, Maria Ceciclia B. Saquilabon, Jose Dondon L. Nillama
Yes
DepEd, San Carlos City Division
The material may be modified for the purpose of translation into another language but the original work must be acknowledged., Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

522.97 KB
application/pdf