Deskripsyon ng Produkto

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 March 12th

Description
Ang banghay aralin na ito ay naglalaman ng mga gawaing magdadagdag sa kaalaman ng mga mag-aaral sa pagbuo ng mabisang deskripsyon ng produkto.
Objective
1. Natutukoy ang layunin ng deskripsyon ng produkto.
2. Naipaliliwanag ang mga gabay sa pagsulat ng deskripsyon ng produkto.
3. Nakasusulat ng deskripsyon sa pamamagitan ng pagbuo ng poster.

Curriculum Information

K to 12
Grade 12
Kahulugan, kalikasan, at katangian ng pagsulat ng sulating akademik
Educators
Nabibigyang-kahulugan ang akademikong pagsulat

Copyright Information

MARVIN VALIENTE (Marvin A. Valiente) - Andres Bonifacio Integrated School, Mandaluyong City, NCR
Yes
Marvin A. Valiente
Use, Copy, Print

Technical Information

320.27 KB
application/pdf