Kahalagahan ng Imprastraktura sa Kabuhayan ng mga Lalawigan

Learning Material, Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 May 6th

Description
Ang kagamitang panturong ito ay naglalaman ng mga gawaing naglalayong patalasin ang kasanayan ng mag-aaral sa pagtukoy ng iba’t ibang imprastraktura ng mga lalawigan, pagpapaliwanag ng kahalagahan nito sa kabuhayan at tumutugon sa iba-ibang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang layunin ng kagamitang panturong ito ay matulugan ang mga gurong linangin ang kasanayan ng mga mag-aaral sa Ikatlong Baitang sa pagtukoy at pagpapahalaga sa mga imprastraktura ng mga lalawigan.
Objective
1. Natutukoy ang imprastraktura ng mga lalawigan
2. naipapaliwanag ang kahalagahan nito sa kabuhayan
3. Napahahalagahan ang mga imprastraktura ng mga lalawigan

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kinabibilangang Rehiyon
Educators, Learners
Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga makasaysayan lugar at ang mga saksi nito sa pagkakakilanlang kultura ng sariling lalawigan at rehiyon Nasusuri ang papel na ginagampanan ng kultura sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng sariling lalawigan at rehiyon

Copyright Information

FATIMA CLARO (Fatima_Claro) - Dona Pilar C. Gonzaga ES, Mandaluyong City, NCR
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

232.61 KB
application/pdf
Windows
20 slides