Iba't Ibang Antas ng Wika para sa Filipino 7

Modules  |  PDF
Description
Ang Self-Learning Kit na ito ay binuo upang makatulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang iba't ibang antas ng wika na maaaring magamit sa pormal na usapan sa araw-araw.
Objective
1. Nakikilala ang kaantasang taglay ng mga salita sa pahayag o pangungusap
2. Nagagamit nang wasto ang mga salita upang mabuo ang diwa ng isang pangungusap
3. Nauuri ang mga piling salitang ginamit sa pahayag ayon sa antas nito
4. Nakalilikha ng sariling bersyon ng isang awiting-bayan sa sariling lugar gamit ang wika ng kabataan

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Nasusuri ang kulturang nakapaloob sa awiting-bayan

Copyright Information

Dolores Castro (DoloresSamia) - Balibago Primero IS, Tarlac City, Region III - Central Luzon
Yes
Department of Education-Tarlac City Schools Division
reproduce, use, copy, print, Use, Copy, Print

Technical Information

1.29 MB
application/pdf