Antas ng Pang-Uri

Modules  |  PDF


Published on 2024 February 19th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Abigail Ruth O. Bawer mula sa Mababang Paaralan ng Mabilong, Distrito ng Lubuagan at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakapokus sa antas ng pang-uri at layuning matutunan ng isang mag-aaral ang wastong gamit nito.
Objective
1. Nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan sa iba’t ibang sitwasyon. F6OL-IIa-e-4
2. Natutukoy ang iba’t ibang antas ng pang-uri.
3. Napahahalagahan ang tamang paggamit ng pang-uri sa pakikipagtalastasan

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pagsasalita
Learners
Nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan sa iba’t ibang sitwasyon

Copyright Information

ABIGAIL RUTH O. BAWER
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

341.92 KB
application/pdf