Iba’t- Ibang Pista, Tanawin, Kultura at Tradisyon ng Pamayanang Kultural

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 19th

Description
Ang Modyul o Alternative Delivery Mode (ADM) na ito ay nilikha at ginawa para sa mga batang katulad mo na nasa Ika-apat na Baitang upang lubos na matuto at mahasa sa iba’t ibang bagay na may kinalaman sa Sining. Sa bahaging ito ay matututunan mo ang mga magagandang pamanang kultural ng ating mga ninuno sa Luzon, Visayas at Mindanao na nagbigay sa atin ng pagkakakilanlan sa pagdaan at pagbabago ng panahon.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Arts
Drawing
Learners
Share ideas about the practices of the different cultural communities

Copyright Information

HELEN D. VERGONIA
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

2.13 MB
application/pdf
26