Ligao: Noon at Ngayon

Posters  |  PDF


Published on 2019 July 15th

Description
Travelogue that narrates the past and present of Ligao Albay.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Educators, Learners
Nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan na makakatulong sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa pamayanan at bansa

Copyright Information

DELIA MENDOZA (delmendoza) - Ligao City, Region V - Bicol Region
Yes
DepEd Ligao City
Use, Copy, Print

Technical Information

2.40 MB
application/pdf