Ang Konsepto ng Pamilya (El Concepto del Familia)

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 August 9th

Description
Inilalarawan ang bawat kasapi ng sariling pamilya sa pamamagitan ng likhang sining at batay sa bumubuo (two-parent family, single-parent family, extended family), with Chavacano translations.
Objective
Nailalarawan ang bawat kasapi ng sariling pamilya sa pamamagitan ng likhang sining

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Educators, Learners
Naihahahambing ang mga pagpapahalaga ng sariling pamilya sa ibang pamilya

Copyright Information

ROCHE RIA LACSINA (rocherialacsina) - Patalon ES, Zamboanga City, Deped Region IX - Zamboanga Peninsula
Yes
DepEd LRMDS, Zamboanga City
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

29.6 MB bytes
application/pdf
Microsoft
Microsoft publisher
18