Pamamaraan sa Pagsasailalim sa Pilipinas (Kristiyanismo)

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 March 23rd

Description
Strategic Intervention Material intended for ArPan in Grade 5-Second quarter
Objective
1. Natatalakay ang pamaraang ginamit ng Espanyol sa pagpapatupad ng kolonyalismo sa aspekto ng relihiyong Kristiyanismo.
2. Nailalarawan ang Kristiyanismo sa pagsagot ng mga gawain.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo)
Educators, Learners
Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto sa lipunan ng pamamahala ng mga prayle

Copyright Information

Claro, Jhonrie Q. and Claro, Maricor Y.
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.38 MB bytes
application/pdf
Microsoft
Microsoft publisher
15