Timeline (with Chavacano Translation)

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 March 16th

Description
Pinakilala ang Timeline at ang gamit nito sa pag-aaral ng mahahalagang pangyayari sa buhay
Objective
1. Nasasabi ang kahulugan ng timeline.
2. Napagsusunod-sunod ng mga larawan batay sa timeline.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Sarili
Educators, Learners
Naihahambing ang sariling kwento o karanasan sa buhay sa kwento at karanasan ng mga kamagaral

Copyright Information

Mercedita Macario (mercedita.macario) - Salaan ES, Zamboanga City, Deped Region IX - Zamboanga Peninsula
Yes
DepEd LRMDS, Zamboanga City
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

3.25 MB bytes
application/pdf
Microsoft
Microsoft publisher
20