Sektor ng Agrikultura (Hati at Kahalagahan)

Learning Material  |  PDF


Published on 2018 August 7th

Description
Strategic Intervention Material intended for ArPan in Grade 9-Fourth quarter; Ipinaliliwanag ang iba’t ibang hati ng sektor ng agrikultura
Objective
1. Naipapaliwanag ang iba’t ibang hati ng sektor ng agrikultura.
2. Natutukoy ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Educators, Learners
Aktibong nakikilahok sa paglutas ng mga suliraning kaugnay ng implasyon

Copyright Information

Nancy A. Castillo
Yes
DepEd LRMDS, Zamboanga City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

19.32 MB
application/pdf