Pamamaraan sa Pagsasailalim sa Pilipinas (Sapilitang Paggawa)

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 March 24th

Description
Strategic Intervention Material intended for ArPan in Grade 5-Ikalawang Markahan para sa Sapilitang Paggawa
Objective
1. Nailalarawan ang sapilitang paggawa. 2. Naibibigay ang mga epekto ng polo y servicio

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo)
Educators, Learners
Naipapaliwanag ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong espanyol

Copyright Information

Marivic Mariano (marivic.mariano005@deped.gov.ph) - Lunzuran ES, Zamboanga City, Deped Region IX - Zamboanga Peninsula
Yes
DepEd LRMDS, Zamboanga City
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

5.68 MB
application/pdf
Microsoft
Microsoft publisher
13