Mga Oportunidad na maaaring mapagkakitaan (Produkto at Serbisyo)

Learning Material  |  PDF


Published on 2019 July 8th

Description
Ang Entrepreneur Mga pamamaraan (processes) sa matagumpay na entrepreneur.
Objective
1. Natutukoy ang mga oportunidad na maaaring mapagkakakitaan (products and services) sa tahanan at pamayanan.
2. Naiisa-isa ang mga salik na dapat isaalang-alang upang makapili ng magandang oportunidad sa pag nenegosyo.
3. Napapahalagahan ang mga negosyo sa pamayanan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
ICT and ENTREPRENEURSHIP
Learners

Copyright Information

Maria Maxima D. Vargas
Yes
Maria Maxima D. Vargas
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.88 MB
application/pdf