Mga Batas Pambansa at Pandaigdigan: Tuparin at Isakilos

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 March 21st

Description
This module is designed and made for you. It will help you to discover, study and abide by the existing national and international laws which promote peace, order, and unity.
Objective
Pagkatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na maisasakilos ang
pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan.
1. Naisasakilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan:
2. pagtupad sa mga batas para sa kaligtasan sa daan; pangkalusugan;
pangkapaligiran; pag-abuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot;
3.lumalahok sa mga kampanya at programa para sa pagpapatupad ng
batas tulad ng pagbabawal sa paninigarilyo, pananakit sa hayop, at
iba pa;
4. tumutulong sa makakayanang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Educators, Learners
Naisakikilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan

Copyright Information

Olive Grace B. Pacificar, Jean L. Magalona, Joy Evelyn S. Montilla, Cherrylyn M. Ibesate, Ma. Isabel S. Baquirel
Yes
DepEd, Schools Division of Sipalay City
Use, Copy, Print

Technical Information

676.71 KB
application/pdf
Any
Adobe reader
21