Pagsasalaysay ng Kuwentong Nabasa o Napakinggan

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2019 September 23rd

Description
Ito ay Gabay ng Guro o Teacher’s Guide na isinalin sa Tagalog mula sa orihinal na TG sa MTB-MLE 3 na nakasulat sa Ingles. Ito ay naglalayong makatulong sa mga guro upang mapadali ang pagtuturo sa mga mag-aaral ng konsepto ng pagsasalaysay ng kuwentong nabasa o napakinggan.
Objective
Naisasalaysay/Muling naisasalaysay sa kumpletong pangungusap ang mga kilalang kuwento at maikling usapan gamit ang wastong kumpas/kilos at damdamin

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagsasalita (Gramatika)
Educators, Learners
Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar, bagay at mga pangyayari sa paligid Nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari

Copyright Information

Emelyn M. Pielago
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

161.96 KB
application/pdf
Windows
4 pages