Pagkilala sa Panghalip Pamatlig

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 17th

Description
Ito ay Gabay ng Guro o Teacher’s Guide na isinalin sa Tagalog mula sa orihinal na TG sa MTB-MLE 3 na nakasulat sa Ingles. Ito ay naglalayong makatulong sa mga guro upang mapadali ang pagtuturo ng panghalip pamatlig sa mga mag-aaral.
Objective
Nakikilala/Natutukoy ang panghalip-pamatlig sa pangungusap

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Mother Tongue
Grammar Awareness
Educators
Uses pronouns
correctly in
writing
paragraphs.

Copyright Information

Emelyn M. Pielago
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

180.60 KB
application/pdf
Windows
5 pages