Ang Kwento ni Mila

Teacher's Guide, Lesson Plan


Published on 2023 February 6th

Description
This video describes/explains that when receiving your salary, save at least 10% of it for your future, saving, emergency funds, etc. Video link: https://bit.ly/KwentoNiMila
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Educators
Nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan na makakatulong sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa pamayanan at bansa

Copyright Information

Yes
Department of Education, BDO Foundation, Bangko Sentral ng Pilipinas
Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes