Select Grade Level

16 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
15360 Pakikipagkapwa Filipino Lesson Plan View Details
24092 Ang Pakikipagkapwa Filipino Self Learning Module View Details
19257 Ang Pakikipagkaibigan : Activity Sheets in Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Filipino Learning Material View Details
9571 Neighbourhood charter English Learning Material View Details
15468 Pakikipagkaibigan Tagalog Lesson Plan View Details
9582 Community enterprise: people, economy and the environment English Learning Material View Details
9595 Take a vote: make it fair English Learning Material View Details
16513 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Esp 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1 at EsP8P-IIg-8.2) Filipino Teacher's Guide View Details
20103 ANG KAHUSAYAN NG PAKIKITUNGO (ANG PAGPILI NG KAIBIGAN) Filipino Self Learning Module View Details
22154 Ang Kagitingan ni Gat Andres Bonifacio Filipino Learning Material View Details
15760 Gawaing Interbensyon sa ESP Tagalog Learning Material View Details
21906 Self-Learning Module - Quarter 4 - Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 8, Modules 41 to 52 Filipino Self Learning Module View Details
9655 Community enterprise: making a choice English Learning Material View Details
9668 Take a vote: democracy English Learning Material View Details
9671 Balancing the options: opinion organiser English Learning Material View Details