Pakikipagkaibigan

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 February 14th

Description
Ang banghay-araling ito ay magagamit upang mas maunawaan ng mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng pakikipagkaibigan.
Objective
a. Nasusuri ng mga mag-aaral ang pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle.
b. Napaiigting ang pagnanais ng mag-aaral na maunawaan ang kanilang pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle.
c. Nakabubuo ang mga mag-aaral sa kabutihang dulot ng pakikipagkaibigan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pakikipagkapwa
Educators
Nahihinuha na ang ang tao ay likas na panlipunang nilalang kayat nakikipagugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspetong intelektwal panlipunan pangkabuhayan at politikalang birtud ng katarungan justice at pagmamahal charity ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa ang pagiging ganap niyang tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapwa ang tunay na indikasyon ng pagmamahal

Copyright Information

Mischell A. Caliste
Yes
Mischell A. Caliste
Use, Copy, Print

Technical Information

748.92 KB
application/pdf