Select Grade Level

34 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16389 HEALTH - Mga Karaniwang Sakit ng mga Bata (Ang Dulot na Sakit Mula sa Kagat ng Hayop) Tagalog Teacher's Guide View Details
16394 HEALTH - Mga Panganib Kadahilanan Para Sa Mga Sakit English Teacher's Guide View Details
16395 HEALTH - Rabies: Mga Dapat at Hindi Dapat Gawin Kapag Nakagat ng Aso Tagalog Teacher's Guide View Details
18446 Food Safety (Powerpoint) English General References View Details
18456 Personal Hygiene (Briefer) English General References View Details
18457 Personal Hygiene (Powerpoint) English General References View Details
13595 Safe Water in Safe Containers English Learning Material View Details
18715 ABISO TA KAANYUAN PARTI TA CORONA VIRUS Filipino Posters View Details
18717 GABAY KONTRA COVID Filipino Posters View Details
18719 KASAYURANG PANGKALUSUGAN TUNGKOL SA CORONAVIRUS Filipino Posters View Details
18975 Ang Epekto ng mga Karaniwang Sakit Filipino Modules View Details
18722 PAABISO NATETENGED SA CORONAVIRUS Filipino Posters View Details
18723 PAGLAYGAY ONG KA-SIKAN/KAU-YAN TANG SINANGONI NATETENGED ONG CORONAVIRUS Filipino Posters View Details
18724 PAGTULOD KAT KAGAYE'NAN IT BILUG KAT CORONA VIRUS Filipino Posters View Details
18725 PAMAONAY PAMAWA TIYA SA CORONAVIRUS Filipino Posters View Details