Select Grade Level

20 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16389 HEALTH - Mga Karaniwang Sakit ng mga Bata (Ang Dulot na Sakit Mula sa Kagat ng Hayop) Tagalog Teacher's Guide View Details
16394 HEALTH - Mga Panganib Kadahilanan Para Sa Mga Sakit English Teacher's Guide View Details
16395 HEALTH - Rabies: Mga Dapat at Hindi Dapat Gawin Kapag Nakagat ng Aso Tagalog Teacher's Guide View Details
18446 Food Safety (Powerpoint) English General References View Details
18456 Personal Hygiene (Briefer) English General References View Details
18457 Personal Hygiene (Powerpoint) English General References View Details
13595 Safe Water in Safe Containers English Learning Material View Details
18471 Sanitation (Briefer) English General References View Details
18472 Sanitation (Powerpoint) English General References View Details
16494 Lesson Exemplars for Rabies Education (Grade 3) Meranaw Teacher's Guide View Details
18322 COVID-19 Dictionary for Filipino Children in English, Filipino and Sinugbuanong Binisaya English Learning Material View Details
17861 Ang Batang Ayaw Magsepilyo Filipino Storybooks View Details
18377 Handwashing (Poster) Filipino Posters View Details
18378 Handwashing (Poster) English Posters View Details
18379 Hygiene 5 (HY-5) Filipino Posters View Details