Select Grade Level

17 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
12049 Saligang Kaalaman sa Pananahi Filipino Learning Material View Details
15146 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay Filipino Teacher's Guide View Details
19001 Pagliligpit at Paghuhugas ng Pinagkainan Filipino Activity Sheets View Details
7248 MISOSA Paglilinis at pagaayos ng sarili Filipino Learning Material View Details
7249 MISOSA Pangangalaga ng Kasuotan Filipino Learning Material View Details
14466 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Gr. 4 - 6 Filipino Teacher's Guide View Details
9603 What's your job? English Learning Material View Details
9660 Job match: save the day English Learning Material View Details
20672 Contextualized Learning Resource in EPP 4: Kwarter 2 Tagalog Learning Material View Details
9665 Job match: choose the characters English Learning Material View Details
20673 Contextualized Learning Resource in EPP 4: Kwarter 2- Linggo 6 Tagalog Learning Material View Details
9666 Job match: choose the cast English Learning Material View Details
6598 EPP – HE - Paglilinis at Pag-aayos ng Sarili Filipino Learning Material View Details
6601 EPP: HE - Paglilinis ng Tahanan at Bakuran Filipino Learning Material View Details
6602 EPP: HE - Mga Pangunahing Pagkain Tagalog Learning Material View Details