MISOSA Pangangalaga ng Kasuotan

Learning Material, Modules, Activity Sheets  |  PDF
Description
This material helps learners understand the concept of taking care of one's clothes; Module - Grade 4, Grade 5; Activity Sheets - Grade 4, Grade 5
Objective
1. naisasagawa ang wastong paraan ng paglalaba
2. napaghihiwalay ang puti at di kulay
3. pagkilala at pag-alis ng mantsa sa tamang paraan

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Tungkulin sa Sarili HOME ECONOMICS
Learners
Napangangalagaan ang sariling kasuotan naiisaisa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ang kasuotan hal magingat sa pagupo pagsuot ng tamang kasuotan sa paglalaro atbp nasasabi ang gamit ng mga kagamitan sa pananhi sa kamay naisasaayos ang payak na sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi hal pagkabit ng butones naitatabi ng maayos ang mga kasuotan batay sa kanilang gamit hal pormal na kasuotan at pangespesyal na okasyon Napangangalagaan ang sariling kasuotan naiisaisa ang mga parran upang mapanatiling malinis ang kasuotan naisasaayos ang payak na sira ng damit sa pamamagitan ng pananahi sa kamay halpagsusulsi ng punit sa damit o pagtatahi ng tastas naisasagawa ang pagsusulsi ng ibatibang uri gn punit

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

480.18 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
6 pages