Select Grade Level

52 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11787 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
16914 Si Togak Ang Gintong Uwak Filipino Learning Material View Details
11797 Sina Estella at Lisa | Isang Linggo sa Klase ni Ginang Reyes Filipino Learning Material View Details
11800 Bagyo! | Ang Bagong Kapitbahay Filipino Learning Material View Details
14360 Ang Bago Kong Alaga Filipino Storybooks View Details
11819 Isang Kakaibang Araw | Alamin ang mga Anyong Tubig sa Pilipinas -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11820 Isang Kakaibang Araw | Alamin Natinang mgaAnyong-Tubigsa Pilipinas! -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
17716 Ang Alaga kong si Mutya Filipino Learning Material View Details
14399 Ang Pagsubok at Ang Pamana Filipino Learning Material View Details
6732 BALS Ako, Kami, Tayo: Sa Landas ng Kapayapaan Filipino Learning Material View Details
14926 Ang Magnanakaw sa Aming Tahanan Filipino Storybooks View Details
17742 Si Lotlot Filipino Learning Material View Details
6735 BALS Mitsa ng Gulo: Mga Kalamidad na Gawa ng Tao Filipino Learning Material View Details
15439 Si Coco at si Tsoko Filipino Storybooks View Details
6739 BALS Halinang Magbasa Tungkol sa Ating Kalikasan Filipino Learning Material View Details