Bahagi at Elemento ng Kuwento

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 May 13th

Description
Naisasalaysay muli ang binasang teksto nang may tamang pagkasunod-sunod sa tulong ng mga larawan,pamatnubay na na story grammar. ; Nailalarawan ang mga elemento at bahagi ng kuwento; Naipapahayag ang sariling ideya/ damdamin o reaksyon tungkol sa nabasang kuwento.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: pag-unawa sa binasa
Learners
Napag-uugnay
ang
sanhi at
bunga ng
mga
pangyayari
sa binasang
talata/teksto Naisasalysay muli ang
binasang
teksto sa
pamamagitan ng story
grammar

Copyright Information

Mary Ann D. Bucca
Yes
SDO-Benguet
Use, Copy, Print

Technical Information

715.23 KB
application/pdf