Select Grade Level

23 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11787 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
11796 Taguan | Ang Alaga Kong si Mong Filipino Learning Material View Details
11799 Nagsimula sa Parisukat! | Si Roko, Ang Matakaw na Aso Filipino Learning Material View Details
11807 Pista ng Pahiyas | Sorpresa Kay Lola Filipino Learning Material View Details
11808 Ang Meryenda | Ang Hangin at ang Saranggola Filipino Learning Material View Details
11817 Ang Pagong at ang Kuneho | Bangui Wind Farm ng Ilocos -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Learning Material View Details
11820 Isang Kakaibang Araw | Alamin Natinang mgaAnyong-Tubigsa Pilipinas! -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
6732 BALS Ako, Kami, Tayo: Sa Landas ng Kapayapaan Filipino Learning Material View Details
11671 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit I Filipino Learning Material View Details
11964 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11965 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11966 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11967 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11970 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11971 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 2 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details