Select Grade Level

15 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11777 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Unang Baitang: Yunit 3 Filipino Teacher's Guide View Details
11784 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Unang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
16926 Ang panaginip ni Miko Filipino Storybooks View Details
6701 BALS Kapaligiran Natin: Alagaan! Filipino Learning Material View Details
17738 Ang Alamat ng Kumot Filipino Storybooks View Details
17766 Magkaibigang Tunay Filipino Storybooks View Details
11677 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Unang Baitang: Yunit 2 Filipino Teacher's Guide View Details
11966 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11967 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11974 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 3 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11975 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 3 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11984 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 4 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11985 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 4 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
14328 MGA LARUAN NI OLA Filipino Storybooks View Details
14329 PAMILYA NI OCA Filipino Storybooks View Details