Select Grade Level

20 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
21544 Kontekstwalisado at Interaktibong Kagamitang Pampagkatuto sa Pagtuturo ng Pagbasa (Gabay na Sesyon) Filipino Teacher's Guide View Details
22357 Mga Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat Filipino Learning Material View Details
11875 Sa Kalye Sarado -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11878 Sa Kalye Sarado -- Relatively Easy (1 dot) Filipino Storybooks View Details
11882 Mga Bayani sa Komunidad -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11883 Mga Bayani sa Komunidad -- Relatively Challenging (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11884 Sina Nina at Nonoy -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11887 Sina Nina at Nonoy -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11888 Ang mga Pambansang Produkto -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
17776 Ang Gintong Kudong Filipino Storybooks View Details
11889 Ang mga Pambansang Produkto -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11891 Sina Bong, Buboy, at ang mga Katutubong Pangkat -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11892 Sina Bong, Buboy, at ang mga Katutubong Pangkat -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11895 Ang Dula -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11896 Ang Dula -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details