Select Grade Level

5 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6780 MISOSA Iba't-Ibang Aspekto ng Pandiwa/Pagsulat ng Balita Filipino Modules View Details
6823 MISOSA Gamit ng Pang-uri at Pang-abay/Iisang Baybay Magkaibang Bigkas at Kahulugan Filipino Activity Sheets View Details
6824 MISOSA Panghalip/Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari/Pagsulat ng Sulatin Filipino Modules View Details
7110 PRODED Mga Bahagi ng Pangungusap Filipino Learning Material View Details
7894 PRODED Mga Pang-abay 17-C Filipino Learning Material View Details