Select Grade Level

4 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
10651 EASE Filipino IV. Modyul 6: Pagsusuri sa Akda Batay sa Teoryang Naturalismo at Sosyolohikal Filipino Teacher's Guide View Details
18673 Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino 10 Kwarter I - Modyul 1 Cupid at Psyche Mitolohiya ng Rome Filipino Modules View Details
18674 Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino 10 Kwarter I - Modyul 2 Ang Alegorya ng Yungib (Sanaysay mula sa Greece) Filipino Modules View Details
18675 Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino 10 Kwarter I - Modyul 3 Ang Tusong Katiwala (Parabula mula sa Syria) Filipino Modules View Details