Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino 10 Kwarter I - Modyul 1 Cupid at Psyche Mitolohiya ng Rome

Modules  |  PDF


Published on 2020 October 22nd

Description
This Module is an output of SDO Puerto Princesa City Initiated Project ( Contextualized Learning-Instruction Kit, CLIK ) through Learning Resource Management Section (LRMS) under Curriculum Implementation Division (CID).
Objective
 Natutukoy ang mga mahalagang kaisipan/pananaw sa nabasang
mitolohiya;
 Naiuugnay ang mga mahalagang kaisipang nakapaloob sa
binasang akda sa nangyayari sa sarili, pamilya pamayanan,
lipunan at daigdig; at
 Nagagamit nang wasto ang pandiwa bilang aksyon, karanasan
at pangyayari.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Filipino
Pag-unawa sa Napakinggan
Learners
Anekdota
(5 sesyon)
nahihinuha ang
damdamin ng sumulat
ng napakinggang
anekdota

Copyright Information

Evangelina D. Bitoren
Yes
Division of Puerto Princesa City-Learning Resource Management Section (LRMS)
Use, Copy, Print

Technical Information

2.96 MB
application/pdf
32