Select Grade Level

4 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
24671 Farm School Integrated Lesson Exemplar sa Filipino 8, Paggamit nang Wasto ng mga Expresyong Hudyat ng Kaugnayang Lohikal,Quarter 3, Linggo 8 Tagalog Lesson Exemplar View Details
24672 Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Filipino 8, Paggamit nang Wasto ng mga Ekpresyong Hudyat ng Kaugnayang Lohikal,Quarter 3, Linggo 8 Tagalog Learning Material View Details
18660 Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino 8 Kwarter I - Modyul 3 Mga Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat Tagalog Learning Material View Details
6888 EASE Modyul 1 Pagsusuri Batay sa Elemento ng Tula at Paraan ng Paglalahad Tagalog Learning Material View Details