Farm School Integrated Lesson Exemplar sa Filipino 8, Paggamit nang Wasto ng mga Expresyong Hudyat ng Kaugnayang Lohikal,Quarter 3, Linggo 8

Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2024 February 20th

Description
This farm school integrated lesson exemplar in Filipino 8 is designed to provide additional supplementary teaching materials to teachers in the Farm School.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
---Kontemporaryong Panitikan Tungo sa Kultura at Panitikang Popular ---Florante at Laura: Isang Obra Maestrang Pampanitikan ng Pilipinas Estratehiya sa Pag-aaral
Educators
Nailalathala ang resulta
ng isang sestimatikong
pananaliksik na
nagpapakita ng
pagpapahalaga sa
katutubong kulturang
pilipino

Copyright Information

CARMEL JOY AUJERO (carmel.aujero) - Silay City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO Silay City
Use, Copy, Print

Technical Information

766.51 KB
application/pdf