Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Filipino 8, Paggamit nang Wasto ng mga Ekpresyong Hudyat ng Kaugnayang Lohikal,Quarter 3, Linggo 8

Learning Material  |  PDF


Published on 2024 February 20th

Description
This Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Filipino 8 is designed to provide supplementary Learning Materials to Grade 8 learners in the Farm School.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
---Kontemporaryong Panitikan Tungo sa Kultura at Panitikang Popular Estratehiya sa Pag-aaral
Learners
Nailalathala ang resulta
ng isang sestimatikong
pananaliksik na
nagpapakita ng
pagpapahalaga sa
katutubong kulturang
pilipino

Copyright Information

CARMEL JOY AUJERO (carmel.aujero) - Silay City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO Silay City
Use, Copy, Print

Technical Information

792.44 KB
application/pdf