Select Grade Level

9 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6925 TLE: Agriculture - Kahalagahan ng Kasanayan sa Pagtatanim ng Puno/Bungang Kahoy Tagalog Learning Material View Details
6928 TLE: Agriculture – Asekswal/Artipisyal na Pagpaparami ng Halaman Tagalog Learning Material View Details
6931 EPP/TLE: Agriculture – Pagpaplano at Mga Salik na Dapat Isaalang-alang sa Pagpili ng Aalagaang Hayop Tagalog Learning Material View Details
13851 More Trees, More Fruits English Learning Material View Details
18213 Technology and Livelihood Education 6: Learner's Activity Material English Learning Material View Details
19558 Benefits Derived from Planting Moma (Betel Nut) as Tree and Fruit-Bearing Tree English Learning Material View Details
12930 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan-- Agriculture 6. Quarter 1, Weeks 1-10: Daily Lesson Log English Teacher's Guide View Details
6592 TLE: Agriculture - Starting a Garden in a Smarter Way English Learning Material View Details
6604 EPP/TLE: Agriculture - Pagpaparami ng Halaman Tagalog Learning Material View Details