Select Grade Level

75 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6404 PRODED 3: Pilipinas, Saan Ka? Filipino Learning Module View Details
21000 Ang Epekto ng Kaisipang Liberal sa Pag-usbong ng Damdaming Nasyonalismo Filipino Learning Material View Details
6154 MISOSA 5: Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno Filipino Learning Module View Details
6155 MISOSA 5: Proyekto: Pananampalataya ng mga Unang Pilipino Filipino Learning Module View Details
6169 MISOSA 4: Rehiyon IV-A-CALABARZON Filipino Learning Module View Details
21018 Ang Kilusang Propaganda at ang Katipunan Filipino Learning Material View Details
6171 MISOSA 4: Rehiyon V-Bicol Filipino Learning Module View Details
21020 Mga Mahahalagang Kaganapan sa Panahon ng Himagsikang Pilipino Filipino Learning Material View Details
6173 MISOSA 4: Rehiyon VII-Gitnang Visayas Filipino Learning Module View Details
21021 Ang Kababaihan sa Rebolusyong Pilipino Filipino Learning Material View Details
6181 MISOSA 4: Rehiyong Awtonomus Para sa Muslim Mindanao Filipino Learning Module View Details
6441 BALS: Bayani: Magigiting sa Likod ng Kalayaan Filipino Learning Material View Details
6443 BALS: Huwag Kalimutan, Bayani ng Bayan Filipino Learning Module View Details
13611 Modyul sa Araling Panlipunan VI: Unang Markahan Filipino Learning Material View Details
15673 Araling Panlipunan - Gr. 6 Filipino Teacher's Guide View Details