MISOSA 4: Rehiyon V-Bicol

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 12th

Description
This is a module that discusses the topographical facts of the Bicol region, the provinces that comprise it, as well as its livelihood, industry, and products.
Objective
Natatalakay ang topograpikal na aspekto ng mga bawat rehiyon sa bansa

Curriculum Information

K to 12
Grade 2, Grade 4, Grade 6
Araling Panlipunan
Pamumuhay sa Komunidad Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo
Learners, Students
Natatalakay ang mga produktong at mga kaugnay na hanapbuhay na nalilikha mula sa likas yaman ng komunidad Naipaliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpatili ng kalinisan ng sariling komunidad Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad Naiuugnay ang epekto ng pagkakaroon ng hanapbuhay sa pagtugon ng pangangailangan ng komunidad at ng sariling pamilya Nakikilala ang mga namumuno sa sariling komunidad at ang kanilang kaakibat na tungkulin Nasasabi ang kahalagahan ng mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad Nakikilala ang mga taong nagaambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad sa ibat ibang aspeto at paraan ei mga pribadong kasapi na tumutulong sa pagunlad ng komunidad Nakapagbigay ng simpleng mungkahi upang palakasin ang tama maayos at makatwirang pamumuno Natutukoy ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo sa globo at mapa batay sa absolute location nito longitude at latitude Nagagamit ang grid sa globo at mapang politikal sa pagpapaliwanag ng pagbabago ng hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas batay sa kasaysayan Naipaliliwanag ang kahalagahan ng lokasyon ng pilipinas sa ekonomiya at politika ng asya at mundo Nasusuri ang konteksto ng pagusbong ng liberal na ideya tungo sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo Nasusuri ang mga ginawa ng mga makabayang pilipino sa pagkamit ng kalayaan Nasusuri ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong espanyol Natatalakay ang mga ambag ni andres bonifacio ang katipunan at himagsikan ng 1896 sa pagbubuo ng pilipinas bilang isang bansa Natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyon pilipino Napapahalagahan ang pagkakatatag ng kongreso ng malolos at ang deklarasyon ng kasarinlan ng mga pilipino Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga pilipino sa panahon ng digmaang pilipinoamerikano Nabibigyang halaga ang mga kontribosyon ng mga natatanging pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
18 pages