Select Grade Level

18 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
5380 Mini Dictionary of Higaonon Common Words Higaonon Teacher's Guide View Details
3363 King Marangle Kapampangan Learning Material View Details
3365 King Marangle Kapampangan Learning Material View Details
16168 Mayat ay unudan Kankanaey Storybooks View Details
19303 Pigura ti Panagsarsarita Ilocano Modules View Details
17791 Takdang Aralin ng Kinabukasan Filipino Learning Material View Details
17797 Sina Bulilit at Kulilit Filipino Learning Material View Details
13703 Maki Makarag Waray Storybooks View Details
13208 Sin-o Ang Nagdaog? Hiligaynon Storybooks View Details
6579 Arabic Language Grade 3 Arabic Learning Module View Details
11956 Basa Pilipinas Supplementary Outlines for Multigrade Classes (Grades 1&2) Mother Tongue - Ilokano Quarter 1 (Odd Cycle) Ilocano Teacher's Guide View Details
11962 Basa Pilipinas Supplementary Outlines for Multigrade Classes (Grades 2&3) English Quarter 1 (Even Cycle) English Learning Material View Details
15296 Nakikilala /Natutukoy ang mga salitang may maraming kahulugan. Filipino Teacher's Guide View Details
15332 Pagkilala at paggamit ng mga salitang may iba’t ibang kahulugan sa pangungusap Filipino Lesson Plan View Details
19172 Pigura ti Panagsarsarita Ilocano Modules View Details