Nakikilala /Natutukoy ang mga salitang may maraming kahulugan.

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2019 January 30th

Description
Ang Banghay araling ito ay inihanda para sa mga batang nasa Ikatlong Baitang. Layunin nito na mabigyan ng kakayahan ang bata sa panggamit ng mga salitang may maraming kahulugan. Makatutulong ito upang higit na maunawaan at malinang ang kaisipan ng bata at maipahayag ang kanilang damdamin at isipan.
Objective
Nakikilala /Natutukoy ang mga salitang may maraming kahulugan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Mother Tongue
Oral Language Vocabulary and Concept Development
Educators, Learners
Uses words unlocked during story reading in meaningful texts. Identifies and uses words with multiple meanings in sentences.

Copyright Information

Shelah F. Santos
Yes
SDO Mandaluyong City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

133.73 KB
application/pdf
Microsoft
4 pages