Select Grade Level

11 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
5380 Mini Dictionary of Higaonon Common Words Higaonon Teacher's Guide View Details
3363 King Marangle Kapampangan Learning Material View Details
3365 King Marangle Kapampangan Learning Material View Details
17503 Mabasa run Kita Taramdan kang Pagtudlo Kang Kinaray-a Kinaray-a Teacher's Guide View Details
20861 Self-Learning Module- Quarter 1 - MTB-MLE: Grade 3, Modules 1 to 11 Filipino Learning Material View Details
6579 Arabic Language Grade 3 Arabic Learning Module View Details
11956 Basa Pilipinas Supplementary Outlines for Multigrade Classes (Grades 1&2) Mother Tongue - Ilokano Quarter 1 (Odd Cycle) Ilocano Teacher's Guide View Details
11962 Basa Pilipinas Supplementary Outlines for Multigrade Classes (Grades 2&3) English Quarter 1 (Even Cycle) English Learning Material View Details
16571 Aking Pamayanan, Kalinisan at Kaayusan, Mahalagang Elemento ng Kuwento,Panghalip Pananong Filipino Lesson Plan View Details
3314 Nagkita Na Gayod: Gagmay nga Bula Cebuano Learning Material View Details
3315 Nagkita Na Gayod Cebuano Learning Material View Details